مكتبة الكترونية مجانية

مدل سازی توسعه شهری با تلفیق الگوریتم زنبور عسل - مجید مهدی نیا

التمتع مدل سازی توسعه شهری با تلفیق الگوریتم زنبور عسل مجید مهدی نیا كتب epub قراءة مجانية

مجاني
صيغة: PDF EPUB MOBI DOC
تاريخ النشر: 2018
حجم الملف: 8,17
ISBN: 9786202351973
لغة: عربى
مؤلف: مجید مهدی نیا

وصف:

در دهه اخیر رشد سریع شهرها در کشورهای در حال توسعه به یک مسئله جدی تبدیل شده است. بنابراین، بازبینی دائمی فرآیندهای دینامیک شهری با توجه به توسعه در گذشته و پیش بینی آن در آینده، اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر، مدل سازی توسعه شهر آمل با استفاده از مدل الگوریتم زنبوران در دوره 28 ساله 1988-2016 است.. برای این منظور ابتدا، معیارهای مؤثر در این فرآیند از سازمان های مربوطه جمع آوری، آنالیز و آماده سازی شدند و نقشه‌های کاربری زمین از تصاویر ماهواره لندست با ضریب کاپای 92 درصد به روش شی گرا برای هر نقشه استخراج گردید. در مرحله بعد صحت سنجی نقشه‌ها و آشکارسازی تغییرات صورت گرفت که بیشترین افزایش مساحت در مناطق ساخته شده 850 هکتار و بیش ترین کاهش مساحت در زمین باز 720 هکتار رخ داده است. بر مبنای این تغییرات، 11 متغیر مستقل به عنوان ورودی مدل انتخاب شده و سپس، پتانسیل تبدیل کاربری و پیش بینی برای سال های آینده، با استفاده از روش الگوریتم زنبوران مدل سازی شدند. مقایسه نتایج پیش بینی با جدیدترین داده‌های زمینی و مطالعات گذشته نشان می دهد که نتایج تحقیق حاضر به واقعیت‌های زمینی نزدیک تر است. همچنین نقشه پیش بینی شده گویای این است که بیش ترین میزان توسعه در آینده به ترتیب در بخش‌های شمال غرب و غرب شهر آمل رخ می دهند

...و الگوریتم ... ای با یکدیگر تلفیق ... مقاله تهیه مدل تعیین نشت لحظه‌ای در لوله‌های شبکه‌ توزیع آب با تلفیق مدل هیدرولیکی(WaterGEMS) و ... ... ... مد لهای تلفیق در سامانه ی ... بهینه سازی زنبور عسل Bee ... حسگر بی سیم با الگوریتم ... ... جاده ای شهری با افراز ... ژنتیک ترکیب با شبیه سازی تبرید hga و الگوریتم زنبور عسل ba توسعه ... ... با تلفیق کلونی زنبور عسل و مورچگان با شیوه های ... توسعه شهری (1) الگوریتم ... مدل س ... آموزشgis.cadmap..ilwise پایان نامه مقاله ... ... توسعه شهری (1) الگوریتم ... مدل سازی ... ... و شبیه سازی را با یکدیگر تلفیق ... جامد شهری با استفاده از مدل ... الگوریتم زنبور عسل از ... ارائه یک مدل طراحی شبکه زنجیره تامین با تلفیق هزینه ... الگوریتم های بهینه سازی ... بهبود صحت پیش بینی پروژه با تلفیق ... الگوریتم کلونی پیشرفته زنبور عسل ... مدل سازی و ... مدل سیستم هوشمند کنترل ترافیک شهری با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی ، نرگس فلاحی ... استراتژی مدیریت توسعه شهری با ... بهینه سازی کلونی زنبور عسل ... مدل سازی مدیریت کار ... بهینه سازی مدل کلی شبکه با ... آب شهری با ... و سپس تلفیق این الگوریتم ... ... توزیع آب با تلفیق مدل ... جفت گیری زنبور عسل; نشت یابی شبکه های آبرسانی شهری با ... سپس با توسعه الگوریتم چندهدفه جفت گیری زنبور عسل بر ... در این مقاله یک مدل بهینه سازی ... ... فعالیت زنبور عسل در ... و...